آشوب دیوها ، رمان ، احمد ساجدین

چرا همیشه من پیروز بودم؟ وقتی می اندیشیدم، می دیدم که با دیگران هیچ تفاوتی نداشتم. از من تیزتر بودند. ولی نخستین نبودند. از من قوی تر بودند. ولی نخستین نبودند. بر خود نمی بالیدم چون می دانستم که هیچ READ MORE

یک فنجان قهوه با میکل آنژ، جیمز هال، ترجمه: سپیده فرج پور

اگر حتی برای چند ساعت امکان ملاقات با چهره­های درخشان تاریخ دست می­داد، شنیدنی بسیار بود. یک فنجان قهوه با… مجموعه­ای است از زندگی­نامه­های به نمایش درآمده­ی ایشان، که بامعجزه­ی سفری در زمان این دیدار را ممکن کرده است. از READ MORE