نشانی

نشانی پستی:
رشت، خ مطهری، پلاک ۸۸، طبقه اول، انتشارات سمام
کدپستی: ۴۱۳۶۸۴۷۷۷۱
ساعت کار دفتر انتشارات سمام:
شنبه تا چهارشنبه: ۸ صبح تا ساعت ۱۴
تلفکس:
۰۱۳-۳۲۳۲۰۷۸۹

پایگاه الکترونیک:
www.nashresomam.ir
نشانی الکترونیک:
Somam_publishing [at] yahoo.com