نشانی

نشانی پستی:
رشت، خ مطهری، پلاک ۸۸، طبقه اول، انتشارات سمام
کدپستی: ۴۱۳۶۸۴۷۷۷۱
ساعت کار دفتر انتشارات سمام:
شنبه تا چهارشنبه: ۸ صبح تا ساعت ۱۴
تلفکس:
۰۱۳-۳۲۳۲۰۷۸۹

پایگاه الکترونیک:

www.nashresomam.ir

نشانی الکترونیک:

Somam_publishing@yahoo.com

اینستاگرام:

https://instagram.com/nashre.somam